Usługi

Administrowanie nieruchomościami

Właściciele mieszkań, a także Wspólnoty Mieszkaniowe z pewnością docenią pomoc, jaką oferują firmy administrujące nieruchomościami. Powierzenie zarządzania zewnętrznej firmie pozwoli nie tylko zaoszczędzić czas, ale również zapewnia pełną kontrolę nad funkcjonowaniem nieruchomości.

Głównym obszarem działalności firmy K. O. N. PROFES S.C. jest Aglomeracja Warszawska oraz sąsiadujące z nią miasta. Nasza oferta obejmuje zarządzanie i administrowanie nieruchomościami na terenie Warszawy i okolic, gdzie obsługujemy zarówno nowe, jak i starsze nieruchomości, w skład których wchodzą również budynki znajdujące się w rejestrze zabytków. Posiadamy duże doświadczenie i wiedzę, dzięki czemu jesteśmy w stanie zagwarantować naszym Klientom najwyższą jakość usług. Zespół naszych pracowników tworzy kadra, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania oraz zaangażowani w wykonywaną pracę.

K. O. N. PROFES S.C. to warszawska firma działająca w branży administrowania nieruchomościami od 2003 roku i w tym czasie udało nam się zdobyć zaufanie oraz zadowolenie bardzo wielu Klientów. Jesteśmy doskonale zorganizowani, dzięki czemu świadczone przez nas usługi stoją na najwyższym poziomie.

Dlaczego my?

Cyklicznie podnosimy kwalifikacje naszych pracowników. Nieustannie wprowadzamy nowe rozwiązania, które w znaczny sposób podnoszą jakość świadczonych usług administrowania oraz stanowią udogodnienia dla naszych Klientów.

Zaufanie oraz pozytywne relacje z naszymi Klientami są bardzo ważnym elementem dobrej oraz długotrwałej współpracy. Dlatego umiejętność spoglądania na administrowane nieruchomości z pozycji jej właściciela jest wpisana w nasz standard. Nigdy nie pozostawiamy problemów mniej ważnych na później, ponieważ wiemy, że mały problem dzisiaj oznacza wielki jutro. Budujemy możliwie najlepsze relacje z Zarządem oraz Mieszkańcami, ponieważ w taki sposób gwarantujemy również sobie efektywność naszej pracy oraz samozadowolenie, ale co najważniejsze – zadowolenie naszych Klientów.

Firmy administrujące nieruchomościami – dlaczego warto korzystać z usług?

Firmy administrujące nieruchomościami mogą znacząco wpłynąć na funkcjonowanie nieruchomości poprzez sprawne i szybkie podejmowanie czynności związanych z codziennym zarządzaniem. Dzięki naszym błyskawicznym działaniom dbamy o czas Klientów oraz nie dopuszczamy do postępowania wszelkiego typu problemów, zarówno z zakresu obsługi księgowej, prawnej, jak też technicznej.

Jako jedna z niewielu firm nieustannie weryfikujemy wykorzystywane sposoby działania poprzez ich udoskonalanie oraz wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań. Systematycznie prowadzimy dla naszych pracowników szkolenia, przy pomocy których utrwalamy obowiązujące przepisy prawa oraz przedstawiamy ciągle występujące w nim zmiany. Wprowadzone przez nas niektóre rozwiązania są czasem kopiowane przez firmy działające na rynku administratorów nieruchomości, co jest dla nas pewnym powodem do zadowolenia oraz potwierdza skuteczność naszych działań.

Naszym atutem jest również organizacja pracy, która w powiązaniu z dużym zasięgiem daje nam możliwość świadczenia usługi administrowania na wysokim poziomie i w niskiej cenie każdemu potencjalnemu Klientowi. Na takie rozwiązanie pozwala nam właściwy sposób zarządzania firmą. Z tego również powodu, systematycznie przeznaczamy odpowiednie środki finansowe na szkolenie naszej kadry pracowników.

Przy pomocy naszego Działu Księgowego przygotowujemy dla naszych Klientów bardzo skuteczne plany finansowe oraz precyzyjnie ustalamy wysokość zaliczek ponoszonych przez Właścicieli, bardzo często na niższym poziomie od obowiązujących. W tym celu systematycznie wykonujemy wnikliwe analizy ponoszonych kosztów oraz nieustannie poszukujemy wykonawców świadczących usługi o wysokiej jakości w dobrej cenie. Umożliwia nam to skala naszego działania oraz wysoka pozycja na rynku zarządców nieruchomości.

Administrowanie nieruchomościami to odpowiedzialne zadanie, dlatego w celu maksymalnego wyeliminowania „błędu ludzkiego”, korzystamy z księgowania masowego wpłat Właścicieli lokali. Każdy z Właścicieli posiada swój unikalny numer rachunku bankowego (wirtualne subkonto głównego rachunku bankowego Wspólnoty), na który dokonuje płatności. Operacje te księgowane są automatycznie (bez udziału człowieka) i w bardzo krótkim czasie.

Stworzyliśmy oraz wdrożyliśmy skuteczny system raportowania prac oraz informowania naszych Klientów (Zarządów Wspólnot) o wszystkich zdarzeniach dotyczących nieruchomości, ale również o pracach wykonanych i tych, które pozostały do wykonania. Procedura ta umożliwia naszym Klientom posiadanie na bieżąco pełnej wiedzy na temat funkcjonowania Wspólnoty, a co za tym idzie – podejmowania szybkich oraz bardzo trafnych decyzji administracyjnych.

Modernizacje i remonty

Chcemy, aby administrowane przez nas nieruchomości sukcesywnie podnosiły swój standard oraz komfort mieszkania, jak też swoją wartość. Dlatego staramy się przeprowadzać w bardzo racjonalny sposób wszelkiego rodzaju modernizacje oraz remonty. Wiemy też, jak wielkie znaczenie w tym czasie odgrywają pieniądze. Dlatego, oprócz zaproponowania najlepszej z możliwych ofert, z ogromnym powodzeniem wypracowujemy dla naszych Klientów dofinansowania.

Bezpieczeństwo dokumentów

Świadcząc usługi administrowania nieruchomościami, zapewniamy bardzo wysokie bezpieczeństwo przechowywanych przez nas dokumentów, należących do naszych Klientów. Stanowi to nieoceniony komfort dla Mieszkańców, a szczególnie dla Zarządów Wspólnot. Siedziba naszej firmy administrującej nieruchomościami w Warszawie jest całodobowo chroniona, posiadamy własny system monitoringu, a dokumenty przechowujemy w archiwum oraz w systemie elektronicznym. Takie rozwiązanie oprócz bezpieczeństwa przechowywania dokumentów, pozwala również na błyskawiczne zlokalizowanie potrzebnego dokumentu.

Atrakcyjne ceny

Stosujemy bardzo atrakcyjne stawki za administrowanie Wspólnotą Mieszkaniową. Wykonujemy wiele czynności, za które nie pobieramy dodatkowego wynagrodzenia od Wspólnoty Mieszkaniowej. Ze względu na długoletnią współpracę z wybranymi przez nas dostawcami usług, takimi jak ochrona Nieruchomości, firmami utrzymującymi czystość na terenie Nieruchomości, firmami konserwacyjnymi, dbającymi o stan techniczny Nieruchomości itp., specjalnie dla naszych Klientów wypracowaliśmy bardzo atrakcyjne ceny w zamian za świadczenie tego typu usług. Posiadamy własny dział techniczny, który wykona dla Wspólnoty Mieszkaniowej wszelkie drobne naprawy i konserwacje, przy zastosowaniu bardzo niskich cen. Takie rozwiązania pozwalają naszym Klientom na znaczne oszczędności.

Dla zapewnienia przejrzystości prowadzonej przez nas ewidencji księgowej, używamy stworzonego specjalnie dla Wspólnot Mieszkaniowych licencjonowanego programu, który oprócz automatycznych księgowań dokumentów (umożliwia to wyeliminowanie do minimum ludzkiego błędu) umożliwia elektroniczny podgląd do zapisów księgowych przez Właścicieli lokali w dowolnym momencie.

Serdecznie zapraszamy do współpracy i skorzystania z oferty firmy administrującej nieruchomościami w Warszawie!