Dla developerów

Propozycja nasza, skierowana jest do firm zajmujących się wznoszeniem budynków wielorodzinnych lub osiedli domów jednorodzinnych. Jako solidny partner, posiadający szerokie doświadczenie w obsłudze nowych inwestycji, jesteśmy w stanie zapewnić usługę na najwyższym poziomie. Wiemy, że już sam proces budowlany stanowi ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Wiemy również, że w interesie każdego DEWELOPERA jest zarządzanie wykonaną inwestycją w sposób profesjonalny i wyważony.

Zakres naszych usług jest kompleksowy i swoim obszarem obejmuje następujące moduły:

  • obsługa księgowa, wykonywana w siedzibie naszej firmy (lub na życzenie w siedzibie DEWELOPERA)  obejmująca rozliczenia, naliczenia, windykację, sprawozdawczość, ZUS, US, kadry i płace oraz inne.
  • obsługa administracyjna, wykonywana przez konkretną osobę lub grupę osób, polegająca na zapewnieniu sprawności technicznej nieruchomości w tym również wykonywaniu wszelkich czynności przewidzianych w ustawie Prawo Budowlane, kontakcie z mieszkańcami, nadzorem nad usługodawcami, wykonywaniu czynności zleconych przez DEWELOPERA w zakresie przewidzianym przepisami prawa, występowaniu w imieniu DEWELOPERA w stosunku do właścicieli lokali oraz innch podmiotów takich   jak Administracja Państwowa, Urzędy i inne instytucje,  oraz wszelkie inne niezbędne czynności, które zapewniają właściwe funkcjonowanie nieruchomości.
  • obsługa prawna, zapewniająca windykację należności w stosunku do właścicieli lokali, przygotowywanie projektów umów, aneksów oraz ich rozwiązywanie, przygotowywaniu projektów uchwał oraz innych dokumentów. Organizację oraz obsługę zebrań Właścicieli lokali, w tym również przygotowanie oraz obsługę pierwszego zebrania. Organizację  urzędową Wspólnoty poprzez wykonanie czynności związanych z nadaniem numeru NIP i REGON oraz pomoc w utworzeniu rachunku (lub rachunków) bankowego.
  • Obsługa techniczna zapewniająca ciągłość właściwego funkcjonowania nieruchomości, całodobowe pogotowia techniczne, bardzo szybkie reakcje w przypadku awarii, doradztwo, analizy kosztów, wykonywanie kosztorysów oraz inne, w zależności od potrzeb.

Powyższy zakres czynności, stanowi jedynie zarys całości wykonywanych przez nas usług.

Wszystkim naszym Klientom, zapewniamy bardzo atrakcyjne warunki cenowe.

Jeśli Jesteś zainteresowany/a naszą propozycją, skontaktuj się z nami, nasz przedstawiciel chętnie zaprezentuje szczegóły naszej oferty.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi pozostałymi usługami: