Oferta

Obsługa techniczna

Dzięki profesjonalnym i sprawdzonym ekipom technicznym K. O. N. PROFES S.C. jest w stanie zapewnić systematyczną konserwację, a także niezawodne i szybkie usuwanie awarii i usterek.

Poniżej przedstawiamy Państwu typowy pakiet usług z obszaru obsługi technicznej:

 1. Pomoc w przejęciu dokumentacji technicznej nieruchomości na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego od poprzedniego zarządcy.
 2. Przechowywanie oraz bieżące prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego.
 3. Zapewnienie prawidłowego użytkowania budynku i lokali oraz instalacji i urządzeń wentylacyjnych, instalacji ciepłej wody, instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania, instalacji i urządzeń gazowych, instalacji elektrycznej, instalacji piorunochronowej, kanałów i przewodów spalinowych oraz dymowych, wewnętrznych urządzeń do usuwania odpadów i nieczystości stałych, instalacji domofonowej, dźwigów osobowych, seperatorów, systemów oddymiania kontroli czystości powietrza, systemów dostępu oraz innych instalacji zamontowanych na koszt Wspólnoty, poprzez wyszukanie zewnętrznych podmiotów świadczących w/w usługi.
 4. Występowanie do właścicieli lokali o zezwolenie na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje.
 5. Zapewnienie bieżącej i nieprzerwanej obsługi technicznej nieruchomości poprzez wyszukiwanie podwykonawców, negocjowanie warunków zawieranych umów i kontrolę ich wykonania w zakresie:
  • kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie,
  • oceny stanu technicznego oraz wyznaczenia i oszacowania wartości niezbędnych działań inwestycyjnych (remontowych i modernizacyjnych),
  • bieżących napraw i konserwacji nieruchomości wspólnej, a w szczególności dokonywania napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z ogrzewania lokalu, ciepłej i zimnej wody, gazu, domofonu, zbiorczej anteny telewizyjnej, śmietnika i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej,
  • remontów i modernizacji nieruchomości wspólnej,
  • zabezpieczania awarii na nieruchomości wspólnej.
  • egzekwowanie praw z tytułu gwarancji oraz rękojmi. Ciągły kontakt z Developerem.
  • Kontrolowanie terminowości wykonywania przez Developera gwarancyjnych prac naprawczych oraz remontowych.

Dysponujemy własnym zapleczem technicznym oraz  sprzętem, niezbednym do wykonania wszelkich prac ślusarskich oraz ogólno budowlanych. W tym celu, zatrudniamy etatowych pracowników. Dla obsługiwanych przez nas nieruchomości, prace te wykonujemy w bardzo atrakcyjnych cenach.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: