Oferta

Działania kontrolne

W celu zapewnienia wysokiej jakości usług K. O. N. PROFES S.C. współpracuje stale z szeregiem sprawdzonych i solidnych firm. Jako doświadczeni profesjonaliści prowadzimy lub podejmujemy różnego rodzaju działania kontrolne, w szczególności w zakresie:

  1. Obowiązujących umów na dostawę usług komunalnych: wody, ciepła, energii elektrycznej, gazu,             odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości stałych i innych umów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości.
  2. Utrzymania należytego porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali w tym również hal garażowych.
  3. Utrzymania należytego porządku i czystości terenu zewnętrznego należącego do wspólnoty, ciągów pieszych oraz jezdnych  i innych terenów, jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów lub obowiązujących przepisów.
  4. Usuwania awarii, wykonywania prac i remontów przez zewnętrznych usługodawców.
  5. Ochrony lub dozoru nieruchomości wspólnej.
  6. Obsługi oraz konserwacji dźwigów osobowych, seperatorów, przepompowni ścieków, systemów p. pożarowych, wentylacji mechanicznej, systemów uzdatniania i kontroli powietrza w halach garażowych i innych, stanowiących część wspólną nieruchomości.
  7. Posiadania ubezpieczenia nieruchomości wspólnej od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej.
  8. Terminowości przeglądów technicznych.
  9. Usuwania usterek oraz wad w terminie gwarancji lub rękojmi

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: