Oferta

Działania cykliczne lub jednorazowe

W trakcie obsługi Wspólnot Mieszkaniowych, pewne działania prowadzone są jedynie cyklicznie lub wręcz  jednorazowo. K. O. N. PROFES S.C. do działań takich zalicza:

 1. Obsługą organizacyjną Wspólnoty Mieszkaniowej w szczególności:
  • Wystąpienie o nadanie numeru REGON i NIP,
  • Pomoc w otwarciu dla Wspólnoty Mieszkaniowej rachunku lub rachunków bankowych,
  • Stworzenie projektu budżetu i projektów podstawowych uchwał,
 2. Przejmowanie nieruchomości
  • Porozumienie się z byłym administratorem lub zarządcą co do trybu przejęcia nieruchomości protokołem zdawczo-odbiorczym,
  • Zebranie aktów notarialnych przypisanych do poszczególnych lokali (na zlecenie Zarządu Wspólnoty),
  • Weryfikacja podpisanych umów, a w razie konieczności ich przepisywanie na Wspólnotę oraz renegocjowanie,
  • Przejmowanie spraw w toku i ich dokumentacji (np. prace modernizacyjne, remontowe, naprawcze itp.).
 3. Obsługę zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej – wykonywanie zleconych w tym zakresie przez Zarząd     Wspólnoty czynności, a w szczególności:
  • Przygotowywanie zebrań oraz przygotowanie projektu porządku zebrania i projektów uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej.
  • Zawiadamianiem właścicieli lokali o terminie, miejscu i porządku zebrania, co najmniej na tydzień przed terminem zebrania.
  • Obsługą organizacyjna zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: