Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami - Warszawa

Współpraca

Nasza misja

Harmonia życia we wspólnocie mieszkaniowej zależy w dużym stopniu od osoby, która jest za nią odpowiedzialna. Nieumiejętne administrowanie powoduje wiele niedogodności oraz nieuchronnie prowadzi do nieporozumień między lokatorami, którzy nie czują się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania.

Od 2003 roku bierzemy na siebie ten obowiązek, proponując naszym Klientom usługi administrowania i zarządzania nieruchomościami w Warszawie. Przejmujemy kontrolę zarówno nad nowo powstałymi lokalami i osiedlami, jak i tymi z dłuższym stażem, zlokalizowanymi na terenie stolicy i okolic. Wierzymy, że najlepsze efekty osiągnąć można jedynie pracą w zespole, dlatego nasza kadra podzielona jest na cztery specjalizacje: administrację, księgowość, kancelarię prawną oraz dział techniczno-konserwacyjny.

 • Stosujemy najwyższe standardy zawodowe i stale doskonalimy nasze rozwiązania, a nasza kadra podnosi swoje kwalifikacje – wszystko robimy mając na uwadze jak najlepsze dostosowanie naszej oferty i możliwości do Państwa potrzeb,
 • Posiadamy ubezpieczenie OC Zarządcy Nieruchomości na kwotę ponad 1.200.000 zł,
 • Jako wiarygodny partner, posiadamy certyfikat “RZETELNA FIRMA” wydany przez Krajowy Rejestr Długów oraz jesteśmy uczestnikiem programu, prowadzonego pod patronatem Ministerstwa Gospodarki.
Najwyższa jakość oferowanych usług
Najwyższe standardy zawodowe i doskonalenie kwalifikacji
Ubezpieczenia OC Zarządcy Nieruchomości
Reagujemy błyskawicznie w każdej sytuacji
Wiarygodny partner potwierdzony przez certyfikat Rzetelna Firma


Jak pracujemy?

 • DYSKRETNIE

  Administrując warszawskimi budynkami, dbamy o najwyższy poziom dyskrecji. Pomagają nam w tym takie narzędzia jak własne archiwa do przechowywania dokumentów. Administrator nieruchomości w Warszawie to także osoba, która zna życie wspólnoty “od kuchni” i często staje się powiernikiem jej mieszkańców. Możecie być pewni, że udzielone naszym pracownikom informacje nie zostaną przekazane osobom trzecim.

 • BEZPIECZNIE

  Nie polegamy tylko na własnych zasobach! Współpracujemy z wieloma specjalistami branż technicznych oraz warszawskimi pogotowiami awaryjnymi. Priorytetem jest dla nas komfort mieszkańców Warszawy, dlatego staramy się obiektywnie oceniać nasze możliwości. Jeśli zachodzi taka potrzeba, bez wahania angażujemy współpracujących z nami specjalistów technicznych.

 • SKUTECZNIE

  Śledzimy nowinki branżowe i technologiczne, aby realizowane przez nas zarządzanie nieruchomościami w Warszawie było jak najbardziej efektywne. Opieramy się na sprawdzonych systemach i metodach pracy, które pozwalają nam szybko odpowiadać na potrzeby lokatorów. Z naszego doświadczenia wynika, że regularne dostarczanie raportów Zarządowi wspólnoty pozytywnie wpływa na jakość współpracy. Dzięki temu Zarząd wspólnoty jest na bieżąco z podejmowanymi przez nas interwencjami, widzi efekty naszej pracy i może podejmować świadome decyzje co do dalszego funkcjonowania społeczności. Biura administracyjno-księgowe zlokalizowane na terenie nieruchomości usprawniają komunikację i umożliwiają administrowanie nieruchomościami w Warszawie na jeszcze wyższym poziomie.

 • ZGODNIE Z NAJWYŻSZYMI STANDARDAMI BRANŻY

  Nie każdy wie, że zarządzanie nieruchomościami regulowane jest prawnie przez specjalne dokumenty, a między innymi: Ustawę o własności lokali, Kodeks Cywilny i Prawo Budowlane, które określają cele tej działalności, do których należy między innymi utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie zgodnie z jej przeznaczeniem, zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania oraz przeprowadzanie uzasadnionych inwestycji. Nie tylko stosujemy się do wszystkich obowiązujących przepisów prawnych, ale staramy się wychodzić poza podstawowe, oczekiwane od nas powinności. Nieustannie podnosimy kwalifikacje naszego warszawskiego zespołu, biorąc udział w szkoleniach i zdobywając kolejne certyfikaty.

 • Z EMPATIĄ

  Zarządzanie to także praca z człowiekiem wymagająca odpowiednich umiejętności interpersonalnych, takich jak empatia, cierpliwość i skuteczna komunikacja. Wydelegowany przez nas zarządca nieruchomości w Warszawie pozostanie do stałej dyspozycji Klientów, aby zapewnić im komfort i poczucie bezpieczeństwa. Ciągła gotowość do działania pozwala nam również na błyskawiczną reakcję w sytuacjach kryzysowych.

Zakres naszych usług: administrowanie a zarządzanie

Choć w języku potocznym terminy te często stosowane są wymiennie, dobrze jest zdawać sobie sprawę, na czym polega różnica między nimi.

 • Administrowanie nieruchomością polega na podejmowaniu czynności mających na celu utrzymanie dobrego stanu nieruchomości oraz jej właściwej eksploatacji: prowadzeniu ewidencji pozaksięgowej kosztów (księgowości), przeprowadzaniu kontroli technicznych, zlecaniu i nadzorowaniu prac remontowych, zapewnieniu budynkowi dostępu do wody, gazu, prądu i innych mediów, zlecaniu usuwania usterek itp. na podstawie decyzji podejmowanych przez Zarząd Wspólnoty oraz na podstawie uchwał podejmowanych przez właścicieli lokali.
 • Zarządzanie nieruchomością obejmuje szerszy zakres obowiązków, w tym administrowanie. Zarządca bezpośrednio reprezentuje właściciela i odpowiada prawnie za wszelkie kwestie finansowe i techniczne. Jego powinności definiuje ustawa o własności lokali oraz kodeks cywilny.

Nasza oferta obejmuje obie te usługi: administrujemy warszawskimi nieruchomościami tj. wspólnotami mieszkaniowymi oraz nieruchomościami będącymi współwłasnością. Niektórzy nasi pracownicy posiadają szczególne kompetencje w tym zakresie potwierdzone oficjalną licencją Zarządcy Nieruchomości.

Przejmując nieruchomość w Warszawie, najpierw zapoznajemy się z istniejącą dokumentacją i wszelkimi informacjami na temat stanu prawnego budynku oraz wykonujemy pierwszy przegląd techniczny. Dopiero w kolejnym etapie przechodzimy do realizowania czynności administracyjnych. Ściśle współpracujemy z zarządami warszawskich wspólnot, zdając im raporty z prowadzonej przez nas działalności.

Aktualności