O nas

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

K.O.N. Profes swoim początkiem sięga 2003 roku. Zorientowani jesteśmy na świadczenie wysokiej jakości usług na potrzeby Wspólnot Mieszkaniowych, zarówno nowo powstałych, jak i już istniejących od dawna, zlokalizowanych na terenie Warszawy i miast z Warszawą sąsiadujących.

Zapewniamy najwyższej jakości usługi obejmujące zarządzanie i administrowanie nieruchomościami.
K. O. N. PROFES zatrudnia kadrę pracowniczą, zorganizowaną w cztery główne zespoły: Administrację, Księgowość, Kancelarię Prawną oraz Dział Techniczno – Konserwacyjny. Wśród zatrudnianych przez nas pracowników znajdują się osoby posiadające licencje Zarządcy Nieruchomości.

Na czym polega zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi i administrowanie nieruchomościami?

Na barkach zarządcy nieruchomości spoczywa szereg obowiązków oraz działań strategicznych dotyczących danego obiektu, które obejmują obszar techniczny oraz gospodarkę ekonomiczno-finansową. Zarządca nieruchomości może być zobowiązany do m.in.:

  • dbania i kontrolowania prawidłowego stanu technicznego budynku (a więc będzie odpowiedzialny za zapewnienie konserwacji, przeglądów technicznych, napraw budynku, przeprowadzanie remontów),
  • zawierania umów z przedstawicielami firm zewnętrznych, w tym również z dostawcami mediów, firmami ochroniarskimi, firmami zajmującymi się wywozem odpadów (również wielkogabarytowych), itp.,
  • monitorowania wszelkich czynności związanych z budynkiem mając na uwadze ich zgodność z przepisami prawa i ochrony środowiska,
  • ustalania, zatwierdzania oraz nadzorowania zasad prowadzenia księgowości, jak i czuwania nad przedkładaniem właścicielowi obiektu sprawozdań finansowych.

Wskazane czynności stanowią tylko wąski zakres obowiązków, które mogą spocząć na zarządcy nieruchomości. Przed nawiązaniem współpracy zakres zarządzania i administrowania nieruchomościami jest szczegółowo ustalany. Zapewniamy, że scedowanie tego rodzaju obowiązków na zewnętrzne firmy administrujące nieruchomości przynosi szereg korzyści. Outsourcing zapewnia bowiem oszczędność czasu i finansów, a także gwarantuje ciągłość obsługi (nawet w wyniku absencji pracownika, firma oddelegowuje do współpracy na ten czas inną osobę, w związku z czym nie dochodzi do zaniedbań ani opóźnień).

Administrowanie i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi ze specjalistami

Pracujemy w oparciu o profesjonalny oraz licencjonowany program księgowy dedykowany dla potrzeb obsługi Wspólnot Mieszkaniowych, umożliwiający podgląd przy pomocy sieci internetowej. Dysponujemy własnym archiwum w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanym przez nas dokumentom Wspólnot Mieszkaniowych. Dbamy o to, by zarządzanie i administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi odbywały się płynnie oraz na najwyższym poziomie. Między innymi w tym celu współpracujemy z szeregiem firm świadczących usługi w pełnym zakresie technicznym, jak również zapewniamy całodobową obsługę pogotowi awaryjno-technicznych w każdej branży.

Dlaczego warto postawić na współpracę z nami?

Jesteśmy K.O.N. Profes – zarządca nieruchomości w Warszawie. Wzorowa organizacja pracy, wdrażanie nowych rozwiązań, sprawnie funkcjonujący system raportowania podejmowanych przez nas czynności oraz wiele innych działań, które wykonujemy w standardowym pakiecie usług, zapewniają naszym Klientom pełną kontrolę nad funkcjonowaniem nieruchomości oraz pozwalają na podejmowanie trafnych i szybkich decyzji. Ponadto:

  • W celu zapewnienia najwyższej jakości usług, dla większych wspólnot mieszkaniowych, jesteśmy w stanie stworzyć lokalne biura administracyjno-księgowe na terenie nieruchomości, w których zapewniamy pełną obsługę,
  • Stosujemy najwyższe standardy zawodowe i stale doskonalimy nasze rozwiązania, a nasza kadra podnosi swoje kwalifikacje – wszystko robimy mając na uwadze jak najlepsze dostosowanie naszej oferty i możliwości do Państwa potrzeb,
  • Posiadamy ubezpieczenie OC Zarządcy Nieruchomości na kwotę znacznie przewyższającą minimalny próg ustawowy,
  • Jako wiarygodny partner, posiadamy certyfikat “RZETELNA FIRMA” wydany przez Krajowy Rejestr Długów oraz jesteśmy uczestnikiem programu, prowadzonego pod patronatem Ministerstwa Gospodarki.

Aby zagwarantować Państwu profesjonalną i rzetelną realizację naszych usług, dbamy o stałe podnoszenie kwalifikacji naszego zespołu, a powierzone nam zadania w zakresie zarządzania i administrowania wspólnotami mieszkaniowymi wykonują doświadczeni i licencjonowani Zarządcy Nieruchomości. Mamy na względzie także poczucie komfortu w prowadzonej współpracy, dlatego zapewniamy stały kontakt – pozostajemy do dyspozycji naszych Klientów i reagujemy błyskawicznie w każdej sytuacji, w szczególności w tych awaryjnych.