Oferta

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych

Tak oczywiste sprawy, jak opracowanie statutu i regulaminu porządku domowego czy też zawieranie umów, na podstawie których zatrudniona zostanie m.in. ekipa sprzątająca, to jeden z licznych obowiązków właścicieli lokali lub wyłonionego spośród nich zarządu. Firma specjalizująca się w obsłudze prawnej Wspólnot Mieszkaniowych zajmie się w Państwa imieniu zarówno tego rodzaju kwestiami, jak i rozwiązywaniem problematycznych sytuacji – nieskuteczną windykacją należności czy koniecznością dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi bądź gwarancji.

Obsługa prawna Wspólnot Mieszkaniowych z Warszawy i okolic, którą oferuje zespół K.O.N. PROFES S.C. obejmuje w standardowym zakresie:

  1. Sporządzanie projektów umów dotyczących obsługi eksploatacyjnej oraz technicznej nieruchomości.
  2. Opracowywanie projektów uchwał na potrzeby WM.
  3. Prowadzenie windykacji należności (monitowanie płatności, przygotowywanie wezwań do zapłaty, przygotowywanie pozwów w postępowaniu upominawczym i występowanie do sądu).
  4. Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem przez Developera usterek gwarancyjnych.
  5. Na podstawie zlecenia, obsługa procesów sądowych dotyczących sporów natury prawnej.
  6. Wpisywanie osób nieregulujących zobowiązań względem WM na listę Krajowego Rejestru Dłużników.

Ponieważ na stałe współpracujemy z prawnikami posiadającymi doświadczenie w tym obszarze, możemy świadczyć dla Wspólnot Mieszkaniowych obsługę prawną, która ma na celu zapewnienie jej sprawnego funkcjonowania, a co za tym idzie, spokojnego życia mieszkańców.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: