Usługi

Zarządzanie nieruchomościami

Głównym zakresem usług świadczonych przez K. O. N. PROFES S.C. jest administracja oraz kompleksowe zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, zlokalizowanymi na terenie Warszawy. Dzięki rzetelności oraz odpowiedniemu podejściu do wykonywanych obowiązków, nasza firma jako zarządca nieruchomości, jest przedsiębiorstwem liczącym się na rynku tego rodzaju usług.

Na terenie Warszawy zajmujemy się wieloma obiektami mieszkalnymi o różnej specyfice, wśród których znaleźć można zarówno nowe, jak i nieco starsze budynki – także takie, które wpisane są do rejestru zabytków. W ten sposób zdobyliśmy niebagatelne doświadczenie w obsłudze wszelkiego rodzaju obiektów i rozwiązywania różnorodnych problemów, które w nich występują. Dowodem tego jest stale rosnąca liczba budynków znajdujących się pod naszą opieką.

Pracownicy K. O. N. PROFES S.C. powierzone im czynności, obejmujące samo administrowanie bądź też całościowe zarządzanie nieruchomościami, wykonują z pasją od 2003 roku. W momencie przejęcia obowiązków jako zarządca nieruchomości, zajmujemy się prowadzeniem bieżącej obsługi obiektu (konserwacje, przeglądy techniczne, naprawy oraz utrzymanie czystości), planowaniem różnego rodzaju celów o charakterze krótko- oraz długoterminowym, a także zapewniamy naszym Klientom doradztwo m.in. w zakresie korzystnych inwestycji w budynek.

Przede wszystkim kierujemy się dobrem naszych Klientów, dlatego dokładamy wszelkich starań, by nasza praca, czyli zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi na terenie stolicy, wykonywana była na jak najwyższym poziomie i w pełni profesjonalnie. Pomocny jest w tym zatrudniamy przez naszą firmę, zespół specjalistów z zakresu Administracji, Księgowości, Obsługi Prawnej oraz Obsługi Technicznej. Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres czynności, podejmowanych przez naszą firmę w ramach nawiązanej współpracy.

Firmy zarządzające nieruchomościami Warszawa – jak przebiega współpraca?

Z chwilą rozpoczęcia współpracy z nowym Klientem, w pierwszej kolejności wykonujemy następujące czynności:

 •  Przejęcie nieruchomości wraz z pełną dokumentacją od poprzedniego Administratora lub Zarządcy.
 • Analiza stanu prawnego obiektu.
 • Wykonanie przeglądu w zakresie stanu technicznego, ewentualnych zagrożeń, wad oraz usterek łącznie z wykonaniem materiału zdjęciowego oraz opisu.
 • Analiza obowiązujących dokumentów, a w szczególności podjętych uchwał, podpisanych umów wraz z oceną możliwości i renegocjacji na poziomie jakości oraz standardu świadczonych usług jak też obniżenia kosztów tych usług.
 • Bieżące administrowanie budynkiem, a w szczególności obsługa Techniczna, Prawna oraz Księgowa.
 • Przejęcie wszelkich spraw w toku oraz podjęcie nowych.

Firmy zarządzające nieruchomościami Warszawa – zakres działań

Optymalizacja oraz przejrzystość działań są bardzo ważnymi czynnikami, pozwalającymi na efektywne zarządzanie nieruchomością. W tym celu podejmujemy następujące działania:

 • Organizujemy (na życzenie Zarządu) kwartalne spotkania z Zarządem Wspólnoty oraz Kierownictwem naszej Firmy, mające na celu przekazanie najważniejszych informacji oraz uzgodnienie działań priorytetowych jak też sposobu ich realizacji.
 • Sporządzamy oraz przekazujemy Zarządowi Wspólnoty raporty z działań Administracyjnych w cyklu tygodniowym.
 • Udostępniamy możliwość śledzenia wszystkich dokumentów finansowych Wspólnoty w dowolnym czasie za pomocą sieci internetowej.
 • Wykonujemy oraz przekazujemy Zarządowi Wspólnoty wydruki dotyczące poniesionych kosztów oraz dokonywanych wpłat na rachunek Wspólnoty w cyklu miesięcznym.
 • Dla Zarządu Wspólnoty świadczymy porady prawne związane z zarządzaniem nieruchomością.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: