Oferta

Zarządzanie i/lub administrowanie nieruchomościami jest rdzeniem usług świadczonych przez K. O. N. PROFES S.C. Terminy administrowanie i zarządzanie są przez wiele osób traktowane zamiennie. Tymczasem należy pamiętać, że zgodnie z teorią obie te usługi należy rozróżnić w następujący sposób:

 • o administrowaniu mówimy, gdy istniejący Zarząd Wspólnoty złożony z osób fizycznych, zleci administrowanie nieruchomością zewnętrznemu podmiotowi
 • o zarządzaniu mówimy zaś, gdy oprócz obsługi administracyjnej zostanie jednocześnie powierzone pełnienie obowiązków zarządcy na podstawie art. 18 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali.

W trosce o wygodę i poczucie bezpieczeństwa użytkowników każdego spośród obsługiwanych przez nas obiektów, jesteśmy w stanie zaproponować pełen wachlarz usług administracyjnych dopasowanych poziomem jakości do stale wzrastających potrzeb naszych klientów. Naczelną zasadą, którą kierujemy się w działalności naszej firmy jest ochrona interesów zleceniodawcy, na rzecz którego wykonujemy czynności administrowania i/lub zarządzania nieruchomością.

Działalność nasza, ukierunkowana jest na profesjonalną obsługę każdego klienta i poparta jest pełnym zaangażowaniem. Naszym celem jest zadowolenie Klienta, dlatego świadczymy usługi profesjonalnie i na jak najwyższym poziomie. Gwarantujemy rzetelne podejście do wszystkich problemów związanych z gospodarowaniem nieruchomością, w tym racjonalne gospodarowanie funduszami, mające na celu minimalizację kosztów utrzymania obiektów oraz fachową obsługę każdego właściciela, jak również pozostawienie ostatecznych i istotnych decyzji w rękach właścicieli, posiadających pełną kontrolę nad funduszami Wspólnoty.

Jednym z kluczowych atutów K. O. N. PROFES S.C.  jest bogate doświadczenie w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami mieszkalnymi wszelkiego typu, poparte niezbędnym przygotowaniem zawodowym (zarówno praktycznym jak i teoretycznym). Naszymi podwykonawcami są wyłącznie wyselekcjonowane i sprawdzone podmioty na rynku nieruchomości, gwarantujące wysoki poziom usług.

Możemy Państwa zapewnić, że jako zarządca/administrator Państwa nieruchomości, swoje obowiązki będziemy wykonywać rzetelnie i według najlepszych standardów zawodowych. Szczegółowy zakres naszych obowiązków ustalany jest każdorazowo zgodnie z życzeniem Zleceniodawcy i spisany zostaje w umowie.

Przedstawiamy Państwu przykładowy pakiet usług, jakie oferujemy w ramach umowy o zarządzanie/administrowanie nieruchomością wspólną:

 1. Prowadzenie i aktualizacja dla każdego budynku “teczki budynku”.
 2. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali i ich użytkowników.
 3. Prowadzenie oraz aktualizacja dokumentacji technicznej oraz książki obiektu budowlanego.
 4. Realizowanie wszelkich czynności określonych prawem polskim, w tym przeglądów obligatoryjnych.
 5. Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów, w tym udostępnienie mieszkańcom możliwości podglądu swojego konta za pośrednictwem internetu (e-kartoteka).
 6. Obsługa techniczna w pełnym zakresie wraz z zapewnieniem pogotowii dbających o obiekt poza godzinami pracy administracji oraz w dni wolne od pracy i święta.
 7. Prowadzenie i aktualizacja “rejestru dokumentów” zawierającego w szczególności:
  • otrzymaną i wysłaną korespondencję,
  • zlecenia i faktury dotyczące budynku,
  • uchwały właścicieli,
  • protokoły z zebrań.
 8. Udzielanie każdemu z właścicieli lokali, na każde jego życzenie w wyznaczonych godzinach, wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną oraz o rozliczeniach w zakresie dotyczącym indywidualnych lokali. Wydawanie poświadczeń i zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych, pomocy społecznej i innych
 9. Zapewnienie właścicielom lokali dostępu do dokumentów Wspólnoty.
 10. Obecność administratora co najmniej 2 razy w tygodniu na terenie nieruchomości (w przypadku braku określonego harmonogramu obecności. Umożliwiamy dopasowanie czasu obecności administratora na terenie nieruchomości zgodnie z Państwa życzeniem) w tym pełnienie dyżuru w wybranym dniu tygodnia w wyznaczonych godzinach i miejscu.
 11. Administrator posiadać będzie telefon komórkowy do kontaktu z Zarządem Wspólnoty oraz mieszkańcami.
 12. Dla większych nieruchomości, organizujemy biura administracyjne.

Dla zapewnienia jak najlepszej przejrzystości wykonywanych przez nas czynności, raz w tygodniu dostarczany jest Zarządowi Wspólnoty raport, zawierający spis zadań wykonanych przez administratora.

Każda nowa wspólnota, która zdecyduje się na podpisanie z nami umowy o administrowanie nieruchomością, otrzyma od nas wyjątkowy prezent w postaci obsługi w pierwszym miesiącu za połowę ceny.

W związku z chęcią kontynuowania w ciągły sposób rozwoju naszej firmy, w zamian za życzliwą promocję naszych usług wobec innych potencjalnych klientów gwarantujemy Państwu, że z chwilą podpisania umowy z nowym klientem pozyskanym przy Państwa pomocy, obniżymy nasze wynagrodzenie na Państwa rzecz w wysokości do 10% na okres 2 lat.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo otwierając zakładki w górnej, prawej części strony, zlokalizowane pod funkcją “szukaj”.

Zapraszamy do współpracy !

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: