Aktualności
2018.12.27 10:40

Zmiana prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Z dniem 01.01.2019r. z mocy prawa nastąpi przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność

Od 1 stycznia 2019r. dotychczasowi użytkownicy wieczyści gruntów miejskich (w tym również należących do Skarbu Państwa) staną się ich właścicielami. Warszawiacy otrzymają 98-proc. bonifikatę od opłaty jednorazowej oraz zaświadczenia potwierdzające przekształcenie z urzędów dzielnic.

Mieszkańcy powinni teraz czekać na zaświadczenia. Otrzymają je bezpłatnie z urzędów dzielnic. Do czasu otrzymania tego dokumentu nie muszą wykonywać dodatkowych działań – mówi Robert Soszyński, zastępca prezydenta m. st. Warszawy.

Mieszkańcy w ciągu 12 miesięcy, bezpłatnie i bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków, otrzymają zaświadczenia od urzędów dzielnic. W dokumencie będzie informacja o wysokości opłaty przekształceniowej.

Po otrzymaniu zaświadczenia mieszkańcy, którzy będą chcieli skorzystać z bonifikat i wnieść opłatę jednorazową muszą zgłosić taki zamiar do urzędu dzielnicy, który w ciągu 14 dni poinformuje o wysokości opłaty jednorazowej.

Po wniesieniu opłaty jednorazowej, mieszkańcy w ciągu 30 dni otrzymają z urzędu dzielnicy zaświadczenie, potwierdzające spłatę należności.

Natomiast na warszawskich gruntach należących do Skarbu Państwa, zgodnie z obowiązującą ustawą z lipca 2018r., mieszkańcy otrzymają zaledwie 60-proc. bonifikatę (chyba, że Rząd zmieni te przepisy).

Uwaga – zaświadczenia bez podjęcia dodatkowych czynności nie będą mogły zostać wydane w przypadku tzw. nieruchomości mieszanych, zabudowanych budynkiem mieszkalnym i np. pawilonem handlowym (konieczność podziału), gdy właścicielem lokalu użytkowego np. w parterze budynku mieszkalnego jest cudzoziemiec (uzyskanie zgody od MSWiA na nabycie nieruchomości) i w przypadku toczącego się postępowania o przekształcenie w trybie ustawy z 2005r. (zaświadczenie zostanie wydane po 31 marca).

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: