Aktualności
2019.10.30 14:16

Zadbaj o swój piecyk kąpielowy

Przypominamy, że każde urządzenie gazowe, w tym również (a w zasadzie szczególnie) piecyki kąpielowe (gazowe) mogą stanowić poważne zagrożenie w przypadku niewłaściwej eksploatacji bądź z powodu braku okresowych przeglądów technicznych i usuwania na bieżąco nieprawidłowości. Apelujemy zatem do mieszkańców, którzy korzystają z tego typu urządzeń aby cyklicznie (co najmniej raz w roku) zlecali wykonywanie przeglądów, konserwacji oraz naprawy ewentualnych usterek tych urządzeń. ZADBAJMY O WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: