Aktualności
2018.10.17 10:40

Sezon grzewczy – co powinniśmy wiedzieć

Sezon grzewczy – co powinniśmy wiedzieć?

Niebawem rozpocznie się sezon zimowy, chociaż zimne dni i noce już do nas zawitały. Przed nami zatem czas nie tylko potrzeby właściwego ogrzewania lokali, lecz również czas nadchodzących zagrożeń zatruciem tlenkiem węgla szczególnie w lokalach, w których funkcjonują piecyki kąpielowe, piece dwufunkcyjne oraz paleniska na opał stały (drewno, węgiel itp.). Poniżej chcielibyśmy przedstawić Państwu kilka wskazówek, które mogą w znaczny sposób zminimalizować ryzyko powstania groźnego dla życia i zdrowia tlenku węgla (czadu):

1. Co najmniej raz w roku, a szczególnie przed sezonem grzewczym należy zlecić osobie z odpowiednimi uprawnieniami kontrolę pieca gazowego/pieca na opał stały oraz jego czyszczenie a w razie potrzeby, wymianę uszkodzonych lub wyeksploatowanych elementów.

2. W trakcie pracy pieca, należy otwierać a co najmniej rozszczelniać okna w celu dostarczenia do lokalu wystarczającej ilości powietrza, niezbędnego do właściwego procesu spalania paliwa. W przypadku braku odpowiedniej ilości powietrza w lokalu, może dojść do niewłaściwego spalania paliwa, skutkiem czego będzie wydzielanie się tlenku węgla (czadu).

3. Nigdy nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych, nawet w przypadku, gdy przez te otwory powietrze jest nawiewane. WAŻNE – jeśli do lokalu poprzez otwory wentylacyjne powietrze jest nawiewane, to w znacznej większości przypadków oznacza, że w lokalu jest zbyt mała ilość powietrza a zakrycie otworów wentylacyjnych jedynie pogorszy sytuację.

4. Systematycznie należy wietrzyć pomieszczenia. Wietrzenie pomieszczeń powoduje osuszanie  znajdującego się w nich powietrza, a tym samym przyspiesza jego nagrzewanie po zamknięciu okien.

5. Pod żadnym pozorem, nie należy używać w lokalach butli gazowych ani ogrzewać lokali przy użyciu urządzeń, w których skład wchodzą butle gazowe.

6. Niektóre okna, szczególnie nowego typu, wyposażone są w tzw. nawiewniki. Urządzenia te dbają o to, aby w lokalu istniała wystarczająca ilość powietrza. Nawiewników nie należy zakrywać, należy natomiast co jakiś czas sprawdzić prawidłowość ich działania.

Mamy nadzieję, że powyższe wskazówki staną się dla Państwa pomocne i przyczynią się do zwiększenia Państwa bezpieczeństwa.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: