Aktualności
2022.10.25 15:48

SEZON GRZEWCZY – co należy wiedzieć

Nieubłaganie nadchodzą coraz zimniejsze dni i noce, więc niebawem rozpocznie się sezon grzewczy. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, które pozwolą na racjonalne korzystanie z instalacji centralnego ogrzewania oraz na optymalizację kosztów:
1. Pamiętajmy, że nawet w zimne dni, należy cyklicznie wietrzyć wszystkie pomieszczenia. Wietrzenie pomieszczeń powoduje wymianę
wilgotnego powietrza, co ma znakomity wpływ na szybkość i wydajność nagrzewania się powietrza suchego.
2. Starajmy się regulować temperaturę w lokalu poprzez odpowiednie jej ustawienie przy pomocy głowicy termostatycznej, znajdującej się
w górnej części grzejników.
3. Nie zasłaniajmy głowicy termostatycznej meblami lub innymi przeszkodami, które mogą mieć wpływ na niewłaściwe odczytywanie
temperatury w pomieszczeniu przez głowicę termostatyczną.
4. Starajmy się „przykręcać” głowicę termostatyczną na niższe wartości temperaturowe na czas snu.
5. Jeśli wychodzimy z lokalu na dłużej np. do pracy, ustawny głowicę termostatyczną na niższą wartość niż w czasie, gdy przebywamy w
lokalu.
6. Pod żadnym pozorem, nie zasłaniajmy kratek wentylacyjnych w lokalu, grozi to brakiem prawidłowej wymiany powietrza oraz negatywnie
wpływa na nagrzewanie się powietrza wewnątrz lokalu (brak wymiany wilgotnego powietrza).
7. Przed wietrzeniem lokalu i na czas wietrzenia, zakręćmy całkowicie głowicę termostatyczną i odkręćmy ją po czynności wietrzenia.
8. Starajmy się nie przegrzewać lokalu ale również nie doprowadzajmy do jego niedogrzania. Zasadą „prób i błędów” znajdźmy optymalne
ustawienie głowicy termostatycznej w takim położeniu, które zapewnia nam optymalną temperaturę.
9. Regularnie sprawdzajmy stan techniczny instalacji centralnego ogrzewania w lokalach pod kątem np. ewentualnych wycieków wody. Nie
wykonujmy napraw na własną rękę. O ewentualnych usterkach powiadamiajmy administratora nieruchomości lub bezpośrednio służby
techniczne.