Aktualności
2018.08.08 10:40

Przekszałcenie prawa użytkowania wieczystego na własność

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność – NOWE PRZEPISY

Mieszkańcy domów i bloków wybudowanych na gruntach należących do Skarbu Państwa lub gmin, od 1 stycznia 2019r. staną się ich właścicielami lub współwłaścicielami. Tak zakłada uchwalona 20 lipca 2018r. przez Sejm ustawa “o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów” likwidująca użytkowanie wieczyste.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, nowe przepisy mają na celu usprawnienie dotychczasowych procesów przekształcania użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych budynkami mieszkaniowymi, w szczególności na rzecz członków wspólnot mieszkaniowych. Dotychczas, każdy kto kupił lub wybudował mieszkanie, garaż czy lokal usługowy na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, był właścicielem budynku, lecz nie gruntu, na którym został wzniesiony ten budynek. Z dniem 1 stycznia 2019r. sytuacja ta ulegnie zmianie. Zgodnie z projektem przyjętej przez Sejm ustawy, właściciele mieszkań lub lokali użytkowych uwłaszczą się z mocy prawa. Warunkiem jest, aby przynajmniej jedno mieszkanie w bloku zostało wyodrębnione na własność. Przekształcenie nie nastąpi jednak bezpłatnie. Zamiast, jak obecnie, rocznych opłat za użytkowanie wieczyste, przyszli właściciele gruntów będą musieli zapłacić tzw. opłatę przekształceniową, która zostanie rozłożona na 20 rocznych rat. Wysokość każdej raty, ma być równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłata będzie uiszczana do 31 marca każdego roku.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: