Informujemy, iż ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz do celów statystycznych i analizy ruchu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

OK

Aktualności

maj 17, 2018

RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych


17.05.2018r.

RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Kategoria: General
Napisał: k.o.n. profes

RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

W związku z tym, że od dnia 25 maja 2018r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (dalej: Rozporządzenie) uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby obsługi Państwa nieruchomości w zakresie niezbędnym do właściwego wykonania umowy o administrowanie zawartej pomiędzy naszą firmą a Państwa Wspólnotą Mieszkaniową. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy o administrowanie Państwa Nieruchomością. Wycofanie zgody nie wpływa na prawo Administratora do przetwarzania danych osobowych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia. Możliwe jest także, że zgodnie z przepisami prawa, Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych na innej podstawie prawnej lub w innym celu. Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli są przetwarzane w celu wykonania umowy o administrowanie zawartej pomiedzy naszą firmą a Państwa Wspólnotą Mieszkaniową i udostępniane są administratorowi programu księgowego, przy pomocy którego prowadzimy dla Państwa ewidencję pozaksięgową kosztów na podstawie ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r. Powyżej zostały przedstawione pierwszorzędne cele przetwarzania danych. Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli w innych drugorzędnych celach, jeżeli obydwa cele są ze sobą powiązane. Przewidujemy następujące cele drugorzędne:

a) przeniesienie danych do archiwum;

b) audyty lub postępowania wyjaśniające;

c) doradztwo ekonomiczne, podatkowe i prawne, które jest świadczone dla Administratora.

Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów:

a) które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;

b) którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności, np. usługi prawniczej;

c) które są podmiotami prowadzącymi rozliczenia lub rozrachunki.

Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do dostępu do dotyczących Go danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach prawem przewidzianych do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych i/lub uzyskania kopii danych. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Administratora. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Generalny Inspektor Danych Osobowych. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Administratorem Państwa danych jest Wspólnota Mieszkaniowa. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych lub danych osobowych Państwa przedstawicieli zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane oraz od przepisów prawa. Przetwarzamy Państwa dane osobowe związane z:

a) umową lub inną czynnością prawną - przez obowiązania umowy o administrowanie Państwa Nieruchomością;

b) danymi archiwalnymi - po wygaśnięciu stosunku prawnego (np. umowy) dane osobowe są przetwarzane przez okres 10 lat, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy okres. Jeżeli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, w tym postępowanie karne, okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, procesu sądowego lub innego postępowania, a w przypadku wielu postępowań  - od dnia zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuższy okres przedawnienia dla roszczeń (praw), których dotyczy toczące się postępowanie;

c) orzeczeniem sądowym - dane mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie;

d) zgodą Państwa lub Państwa przedstawicieli - przez okres wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku - do czasu odwołania zgody.

Powyższe okresy nie sumują się.

Ta informacja realizuje obowiązek ustawowy i nie wymaga od Państwa żadnego działania.

Kompleksowa Obsługa Nieruchomości
K.O.N. Profes
ul. Zagójska 7
04-160 Warszawa
woj. mazowieckie
tel./fax (22) 610-18-88
tel./fax (22) 616-00-50
tel./fax (22) 616-00-70


e-mail:
wykonanie: AGINUS

K.O.N. Profes - ul. Zagójska 7, 04-160 Warszawa | e-mail: