Aktualności
2022.04.09 09:38

Co może współwłaściciel nieruchomości?

Przepisy dotyczące nieruchomości zmieniają się naprawdę dynamicznie. Warto być z nimi na bieżąco, by znać swoje prawa oraz obowiązki. Bardzo ważną kwestią bez wątpienia jest współwłasność nieruchomości.

W tym artykule rozwiejemy wszelkie wątpliwości dotyczące praw współwłaściciela, również względem pozostałych współwłaścicieli. Pochylimy się także nad tym, czym właściwie jest współwłasność.

Czym jest współwłasność?

W ogromnym uproszczeniu współwłasność jest stanem, kiedy udziały w prawie własności posiada więcej niż jedna osoba. W tym przypadku wszyscy współwłaściciele posiadają równe prawa do korzystania z nieruchomości.

Cechy współwłasności

Współwłasność posiada swoje trzy bardzo ważne cechy.

Po pierwsze, jedność przedmiotu współwłasności nieruchomości. Oznacza to, że przedmiotem umowy jest pojedyncza rzecz – niezależnie czy mówimy o nieruchomości, czy ruchomości.

Kolejnym ważnym aspektem jest wielość podmiotów, które zaangażowane są w umowę. Jeżeli mówimy o prawie współwłasności nieruchomości, mamy na myśli co najmniej dwie osoby.

Na sam koniec – niepodzielność prawa, co oznacza, że żaden współwłaściciel nie posiada pełni praw do danego przedmiotu umowy.

Co jeśli nie można uzyskać zgody większości współwłaścicieli? Pozostaje dochodzić wszelkich roszczeń na drodze upoważnienia sądowego. Każdy ze współwłaścicieli ma pełne prawo wykonywać wszelkie czynności, które zmierzają do zachowania wspólnego prawa.

Współwłasność często jest wykorzystywana, gdy chodzi o administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi Warszawa. Wspólnoty bowiem działają na zasadach współwłasności całego budynku, na przykład bloku mieszkalnego. W tym przypadku wspólnotą operuje zarząd bądź zarządca nieruchomości Warszawa. Jeżeli jednak mówimy wyłącznie o pojedynczym lokalu, rzadko kiedy wyznacza się jego zarządcę.

Art. 206 kodeksu cywilnego jasno wskazuje, że każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania nieruchomości wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z nieruchomości przez pozostałych współwłaścicieli.

A co w przypadku, gdy w grę wchodzi rzecz niepodzielna? Otóż rzecz niepodzielna może być przyznana jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu cywilnego.

Czy współwłaściciel nieruchomości może zawsze wejść do domu?

Współwłaściciel mieszkania, który posiada do niego swoją część praw, może bez przeszkód wejść do mieszkania. Koniecznym warunkiem jest klarowny status własności współwłaściciela. Oczywiście przyzwoitym ruchem jest wcześniejsze poinformowanie innych współwłaścicieli o planowanej wizycie. Przykładowo, jeżeli dany współposiadacz nie mieszka na co dzień w lokalu. Jeżeli jednak współwłasność została w jakiś sposób odebrana, nie można wejść do domu siłą. W tej sytuacji należy skierować sprawę do sądu i wystąpić o ponowne przydzielenie współwłasności nieruchomości wspólnej.

Współwłaściciel nieruchomości a zmiana zamków – czy to zgodne z prawem?

Jeżeli inni współwłaściciele nie wyrazili na to zgody, zmiana zamków w drzwiach wejściowych przez jednego z pozostałych współwłaścicieli jest oczywiście czynem zabronionym. Pozbawia ona inne osoby, które posiadają prawo własności, możliwości dysponowania nieruchomością. Innymi słowy, następuje tzw. zniesienie współwłasności.

Co jednak wyjątkowo dziwne, w chwili, gdy taka sytuacja miałaby miejsce, inni współwłaściciele w świetle prawa… tracą współwłasność i muszą wystąpić do sądu w celu zwrócenia współposiadania rzeczy wspólnej oraz nakazania osobie, która zmieniła zamki, zwrócenia im dostępu do nieruchomości. Polskie prawo, które opisuje administrowanie nieruchomościami Warszawa jest często niestety dość skomplikowane.

Co może właściciel nieruchomości w kwestii przeniesienia swojej części na inną osobę?

Współwłaściciel może bez większych kłopotów móc przenieść swój udział w nieruchomości na inną osobę bądź podmiot. Może on podjąć taki ruch bez uprzedniej konsultacji, choć bez wątpienia dość uczciwym podejściem byłoby wcześniejsze omówienie tego ruchu z innymi osobami posiadającymi prawo własności do lokalu.

Komu jednak współwłaściciel może odsprzedać swoje prawa? Rzecz jasna może je przekazać innemu współwłaścicielowi, ale także jakiejkolwiek osobie fizycznej bądź firmie. Dowolność w kwestii wykonania takiej operacji również jest dość szeroka – może być to zwykła sprzedaż, ale również darowizna czy spłata.

Współwłaściciel nie płaci opłat – jakie mamy wyjścia?

Jeżeli jeden ze współwłaścicieli nie wywiązuje się z opłat za nieruchomość, mamy kilka opcji, by rozwiązać ten problem. W pierwszej kolejności powinniśmy wystosować wezwanie do zapłaty. Jeżeli to nie pomoże, sprawę można wprowadzić do sądu. Jeżeli nieprawidłowości w opłatach zostaną mu udowodnione, w znacznej większości przypadków strona pozywająca wygra sprawę, a pozwany będzie musiał nie tylko zapłacić zaległe pieniądze, ale również pokryć koszty sądowe.

Powiązane frazy: zniesienie współwłasności, zniesienie współwłasności nieruchomości, własność nieruchomości.